ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖĞRENCİ KONSEYİ Ö

ĞRENCİ KONSEYİ ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖĞRENC

Öğrenci Konseyi, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında bağı güçlendirerek öğrencilerin üniversite yönetimine katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci Konseyi Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarında tüm öğrencilerin görüş ve önerilerini üniversitemiz yönetimiyle paylaşmaktadır.

Hedefleri üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, akademik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirerek ortak görüşler ışığında faaliyetler planlamaktır.

2021-2023 ÖĞRENCİ KONSEYİ TEMSİLCİLERİ

2021-2023 GÖREV SÜRESİ

98%