Engelsiz Altınbaş Birimi

Engelsiz Altınbaş Birimi üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan bir birimdir. Birimimizce engelli öğrencilerimize yönelik üniversite içinde yapılacak düzenlemeler tespit edilir ve buna yönelik girişimlerde bulunulur. Bu düzenlemeler fiziki koşullar, akademik uygulamalar, sosyal etkinlikler gibi çeşitli alanlarda engelli öğrencilerin erişilebilirliklerinin arttırılmasına yöneliktir. Engelsiz Altınbaş Birimi’nin hedefi üniversitemizde tüm öğrencilere sunulan imkanlara erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.

Engelsiz Altınbaş Birimi Ekibi

Engelsiz Altınbaş Birimi ilgili rektör yardımcısının başkanlığında görev yapar. Komisyonda Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri, Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci Konseyi Temsilcisi, Psikolojik Destek Biriminden bir Psikolog ve Yapı İşleri Daire Başkanı yer almaktadır. Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için aşağıda belirtilen adreslere e-posta gönderebilirsiniz.
Genel bilgi ve başvuru için: engelsizaltinbas@altinbas.edu.tr

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

bizimle iletişime geçebilirsin.